bg en

Как да багрим вълна в Странджа?

28.10.2010
Разнообразието от диворастящи багрилни растения в ПП „Странджа”, като ресурс и част от биоразнообразието на парка беше представено от сн.н.с. Димитър Димитров – ботаник, дългогодишен завеждащ хербариума на Софийски университет „Св. Кл. Охридски”, а в момента зав. секция по Ботаника в Националния Природонаучен музей при БАН, София.

Основният лектор на семинара - Никола Николов е дългогодишен преподавател по биология и химия в училище „Петър Парчвич” в Чипровци, с дипломна разработка върху природното багрене, автор на книгата „Багрила от природата” и множество научни и популярни статии в областта на багренето, известен краевед. Той представи основна информация за багрилните растения, багренето в различни цветове, начините за извличане на багрила от растителен материал и технологията на използването им за оцветяване на вълна и вълнени изделия с практическа част.Участниците в семинара бяха запознати с и възможностите за култивиране на багрилни растения в градините и/или в земеделски площи.
Бяха дискутирани възможностите за развитие на традиционните занаяти в Странджа.

В семинара участваха местни хора, свързани със животновъдството, както и заинтересовани от култивирането на багрилни растения и желаещи да разработват продукти от естествено багрени вълна и прежда.

Очаква се възстановяването на традиционните занаяти да подпомогне оползотворяването на част от ресурсите от традиционното животновъдство - вълната и да насочи местните жители към природосъобразното ползване на растителните ресурси в ПП „Странджа”.


За повече информация: Ели Качаунова - eleniza@gmail.com