bg en

Как "Натура 2000" спасява европейската дива природа

13.12.2012
Представяме ви страхотната селекция на нашия колега Стефан Аврамов, публикувана в Зелен Дневник на 12.12.12.
Площта на защитените зони от "Натура 2000" вече покрива 768 000 km2 (17,9 %) от сушата на Европейския съюз и повече от 217 000 km2 (около 4 %) от неговите морета. Тези зони са обявени за опазване на местообитания на застрашени видове животни и растения в Европейския съюз.

Въпреки многото препятствия и проблеми мрежата започва да функционира и да има ефект за реалното опазване на природата на Европа.
Насладете се и научете повече за европейската мрежа и видовете, които обитават защитените зони в България.

http://www.dnevnik.bg/zelen/2012/12/12/1966184_fotogaleriia_kak_natura_2000_spasiava_evropeiskata/?pic=1#picture