bg en

Изтече срокът за студентските дипломни работи

16.12.2006

Изтече срокът за внасяне на предложения за финансиране на студентски дипломни работи. Получени бяха 17 предложения от студенти в 9 различни факултета на ВУЗ в България. До края на годината ще бъдат известни темите, които БФБ ще избере да подпомогне. Прилагаме списък на получените предложения. Информация за одобрените теми може да намерите в раздела ни "За Студенти и ученици"