bg en

Изпратете своето послание до Брюксел сега!

Послание до Брюксел
09.03.2013

Природата и селското стопанство са в опасност! Чрез включване в международна петиция можем да кажем на лидерите на политически групи и ключовите експерти, взимащи решения в Брюксел, да гласуват за промяна. Остават само 3 дни до гласуването на промените в Общата селскостопанска политика в Европейския парламент.
Селскостопанската политика на Европа се нуждае спешно от реформиране. За последните 50 години опасните земеделски практики, които замърсяват нашата почва, вода и въздух са субсидирани и стимулирани от ЕС, докато добрите практики в земеделието се пренебрегваха. Това са вашите пропилени пари.
Пораженията върху нашата природа и селско стопанство са ясни: 3,7 милиона земеделци, загубват своите работни места, 92% от европейските реки и езера са засегнати от замърсявания и прекомерно използване, от 1980 година до сега 300 милиона птици, обитаващи земеделските райони са погубени. Това е недопустимо!
Смятаме, че е време да насочим нашата подкрепа към добрите земеделски практики, с отношение към природата и стимулиращи отглеждането на здравословна храна и за бъдещите поколения.
Ако не искате вашите пари да субсидират земеделски практики, които опустошават природата, кажете на лидерите на политическите групи и експертите, взимащи решения в Европейския Парламент, да гласуват през средата на март за една по-зелена политика, насочена към селското стопанство. За първи път те имат възможност да дадат своя глас за селскостопанска политика, която не пилее парите ни, а подкрепя устойчивото производство на храна. Това може да е от полза за всички ни.
Уведомете ги, че искате вашите пари да подкрепят добрите практики в земеделието, които опазват природата ни!
Петицията e инициирана от наши партньори от международните природозащитни организации WWF, EEB, Birdlife и IFOAM. Ето пълен превод на български, обръщение към евродепутатите:

Гласувайте за една наистина значима реформа в Общата селскостопанска политика (ОСП), която би стимулирала опазването на околната среда и повишаването заетостта сред селскостопанските райони.
Недалновидните политики досега причиниха щети на природните ресурси, фауната и флората, а те са жизненоважни, за да подсигурим храната си в бъдеще. Искам моите пари да подкрепят такова стопанство, което би възстановило природната среда и би запазило селските райони.
Моля Ви да гласувате за една истинска реформа на Общата Селскостопанска политика (ОСП) през март, за да:
БЪДЕТЕ СИГУРНИ, че всички фермери, получаващи директни субсидии от ОСП (т.нар. зелени субсидии) прилагат добри селскостопански практики и не унищожават околната среда;
СТОПИРАТЕ нелегалните двойни субсидии, предложени от Комитетът по селскостопанство и развитие на селските райони, които биха заплатили два пъти едни и същи селскотопански дейности;
ПОСТАВИТЕ за пореден път изискванията на Европейското законодателство за опазване на околната среда и фауната, съблюдаване качеството на храната и здравето на хората и животните, като дадете ясно да се разбере, че прилагането на тези изисквания ще бъде обвързано с получаването на европейски субсидии;
ПОДКРЕПИТЕ системи за органично производство с висока отговорност за природата. Вашият глас може да промени нещата! Моля, подкрепете една наистина значима реформа на Общата Селскостопанска политика, чиито резултати ще променят селскостопанските практики и ще бъдат от значение и за бъдещите поколения.
Искрено ваш,
...

Спешен превод на подписката и кампанията е изготвен от Лидия Маламова и Силвия Богданова, доброволци на Коалицията "За да остане природа".