bg en

Изложбата на БФБ за гъбите гостува в Беласица

Изложбата на БФБ за гъбите гостува в Беласица
20.03.2008
Посетителите се запознаха с подробна информация за чудния свят на гъбите, тяхното видово многообразие, правилата за тяхното събиране, любопитни факти, свързани с използването им през вековете. В момента изложбата е в с.Беласица, а след това ще посети и другите села в подножието на планината.

Образователните природозащитни дейности в района на Беласица са част от проект „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, с финансовата подкрепа на Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.