bg en

Изложбата “Зеленият пояс в България” гостува на Възрожденското училище в Кюстендил

05.06.2012
Световният ден на околната среда - 5 юни, ще бъде отбелязан с откриване на изложбата „Зеленият пояс – места забранени, забравени, запазени...”, предоставена от Българска Фондация Биоразнообразие. Тя ще бъде представена във Възрожденското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в град Кюстендил със съдействието на община Кюстендил. Двадесет избрани фотографии, участвали във фотографски конкурс на Фондацията ще запознаят гражданите на град Кюстендил с Балканския Зелен пояс до 11 юни.

Изложбата ще бъде открита на 5 юни в 17,30 часа във Възрожденското училище, Кюстендил. Предстaвители на БФБ ще представят и предстоящи дейности по проект ”Осогово в Зеления пояс” до края на 2013 година.

Гостуването на изложбата е част от проект “Осогово в Зеления пояс” който има за цел да осигури ефективно опазване на биоразнообразието чрез подобряване на съществуващата система от защитени територии в Осоговска планина и осигуряване на устойчиво развитие на местните общности чрез разработване и прилагане на устойчиви практики за ползване на природните и културни ресурси в региона. „Осогово в зеления пояс” се изпълнява от Българска Фондация Биоразнообразие в сътрудничество с Македонското екологично дружество и подкрепата на Франкфуртското зоологическо дружество, Германия и Про Натура, Швейцария. Проектът е част от международната европейска инициатива “Европейски Зелен пояс”.

Европейският Зелен пояс представлява единствен по рода си екологичен коридор с дължина 6800 км, преминаващ през 22 страни разположени по протежението на бившата Желязна завеса, отделяща “Запада” от “Изтока”. В периода на идеологическото разделение, тези територии са се превърнали в ценно убежище за много застрашени животински и растителни видове. След отварянето на границите между Източна и Западна Европа, като знак на признание за уникалността на тези територии Федералната агенция за опазване на природата, Германия (BfN) и немски правителствени и неправителствени организации стартират инициативата Европейски Зелен пояс. Тя трябва да допринесе за опазването на ценни природни територии по границите и да стимулира свързването им в екологична мрежа, превръщайки по този начин бившата Желязна завеса в най-големият екологичен коридор на територията на Европа. Инициативата има за цел да подпомогне устойчивото развитие на местните общности разположени в пограничните райони както и да превърне някогашния символ на разделение в модел, демонстриращ възможността за хармонично опазване на околната среда и устойчиво развитие чрез международно сътрудничество.

Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и концепцията за Балкански зелен пояс. Планините по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа) представляват ключов елемент от концепцията. Тяхното опазване и устойчиво развитие допринасят за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа.
В нашата страна инициативата «Зелен пояс» се координира от Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ).

БФБ осъществява разнообразни дейности и проекти за опазване на тези ценни територии, за подкрепа на природосъобразните бизнеси, които местните хора развиват, за да останат да живеят в тези места и да продължат да ги пазят. Най-активна е фондацията в Странджа, Беласица, Осогово.

Нестандартният поглед на талантливите фотографи, участници в конкурса със сигурност ще провокира интересът на посетителите да се запознаят и да изследват сами тези необикновени места.