bg en

Изложба за Натура 2000 напомня, че все още защитените зони са защитени само „на хартия“

Беласица
04.04.2016
След изключително успешно турне в София, Бургас, Смолян и Русе, събрала вече стотици хиляди любители на красивата природа, изложбата „Натура 2000 - най-доброто от природата на България и Европа” ще гостува и в Благоевград. Изложбата ще бъде представена в Арт салона на Радио Благоевград, където ще остане от 4 до 24 април 2016 г.
 
В седмицата на гората отново ще си припомним колко ценна е българската природа и ще се запитаме защо все още липсва политическа воля тя да бъде съхранена за бъдещите поколения не само на документи, но и реално.  
 
Изложбата е организирана от Българска Фондация Биоразнообразие и показва красотата на защитените зони в нашата страна като призовава за тяхното запазване. Голяма част от защитените зони все още са необявени, а други са защитени само „на хартия и не е ясно кой на практика е отговорен за решаване на проблемите в тях. Ефективното управление на Натура 2000 местата изисква издаване на заповеди за обявяване на всички зони с ясни и адекватни режими и добро зониране, разработване на планове за управление и създаване на органи за управление.
 
В живописните платна присъстват едни от най-чувствителните местности, обект на застрояване, предизвикали неведнъж общественото внимание и масови протести - Иракли, Кара дере, Камчийски пясъци, Пирин и др. Пейзажи и защитени видове от прекрасната Рила напомнят, че за пореден път и тази година беше отложено обявяването на защитена зона Рила буфер – ясен знак за продължаващото бездействие на институциите и че България отказва да спазва правилата на ЕС. Именно в тази зона би следвало да се опазват някои от най-ценните вековните гори в Югозападна България.
 
Изложбата представя и потенциала на Натура 2000 местата за развитие на регионите и осигуряване на ползи за местната общност. Чуден пейзаж от Беласица напомня, че природата, съчетана с местно гостоприемство и запазени традиции на Подгорието може успешно да привлича туристи от цяла България, ако прочутите кестенови гори бъдат защитени от сечи. Включени са и добри примери от Гърция (Национален парк „Керкини”) и Финландия, които демонстрират нагледно как правилното управление на защитените зони носят значителни приходи от екотуризъм, фототуризъм, наблюдение на птици и др.
 
Българска Фондация Биоразнообразие благодари на авторите, които предоставиха безвъзмездно своите снимки: Александър Иванов, Богдан Боев, Никол Недевска, Петко Цветков и Стефан Аврамов. Благодарим и на Дирекцията на Природен парк „Беласица”, с чието съдействие използваме и снимката на Ангел Ашминов, за да представим парка.
 
Изложбата е организирана в партньорство със CEEWEB (Central and East European Web for Enhancement of Biodiversity) с финансовата подкрепа на Европейската комисия.

Изложението й в Благоевград e по проект „Участие за природа” и се финансира от Програмата за подкрепа на НПО към Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, www.ngogrants.bg и организациите – изпълнители на проекта: БФБ, фондация „БлуЛинк“ и сдружение „За Земята“.