bg en

Изкуствените рифове в Черно море - екологична роля и въздействие

Рифове
14.12.2015
Тази седмица 16.12.(сряда), от 18:30 ч*.,в зала 163, в *Биологически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски”* ще си поговорим за изкуствените рифове в Черно море, за екологичната им роля и въздействие.
 
Ще ви представим резултатите от проект „Изследване и възстановяване на естествените филтратори на морето – РИФОВЕ“. Той е насочен към решаване на проблемите с органичното замърсяване на Черно море чрез предоставяне на подходящи условия за развитие на естествените филтратори на морската вода - черната мида и други морски организми.
 
Изпълнява се в партньорство с неправителствени организации и научни институти и университети в България, Румъния, Украйна, Грузия и Турция и също така се стреми към подобряване на знанията и информацията необходима за изграждане и инсталиране на изкуствени рифове, както и за създаване на съвременни стратегии, планове за действие, целящи възстановяване на морските ресурси и поддържане на рибарството и аквакултурите в Черно море.

Темата: „Изкуствените рифове в Черно море - екологична роля и въздействие."

Лектори: Петко Цветков – Ръководител проект РИФОВЕ, БФБ и д-р Димитър Беров, ИБЕИ – БАН

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/143817432650863/

Повече информация за проекта: http://bg.reefsproject.net/