bg en

Иван Пандъков – Ванката

Иван
Председател на Сдружение Риболовен клуб “Балканка”. Сдружението не само подкрепя различни граждански обединения в защита на природата, но преди всичко работи много активно срещу изграждането на МВЕЦ по големите и малки планински реки у нас. Сдружението изготвя аргументирани становища по ОВОС срещу инвестиционни предложения за изграждане на малки водноелектрически централи. Работи активно срещу криминализирането на бракониерството в България и спиране унищожаването на българските реки, рибното богатство и местата за реакреация.

Организира и зелени училища за ученици, акции за почистване на българските реки и други. Иван Пандъков - Ванката е доброволец във всяка природозащитна бригада на Атанасовско езеро и участник в студентските лагери Картали, както и в много други акции организирани от БДЗП и БФБ.
 
За повече информация:
https://dams.reki.bg/uploads/0169-dam/2016-11-03-1/doklad%20VEC%20Malusha.pdf
Минусовите температури не плашат рибарите на лед