bg en

Ирина Матеева

Ирина
Ирина Матеева е орнитолог, отговорник по европейските политики на БДЗП. Тя ръководи работата на дружеството, свързана с определяне на защитените зони за птиците. Завършила е зоология и антропология в СУ „Св. Климент Охридски“. Участвала е в мащабни проекти на БАН, свързани с проучване на миграцията на птиците. Една от най-активните й борби е работата й по нарушенията в Калиакра. Със своята упоритост и прецизност Ирина събира всички необходими доказателства и подготвя документацията за нарушенията, които са извършени на национално ниво, която е предоставена на Европейската комисия, довела до наказателна процедура и до решението на Европейския съд.

Докладва и подава сигнали за случаи на убити от перките птици, сред които белоглав лешояд и розов пеликан. Доказва, че ветрогенераторите ограничават мястото за хранене на защитения вид червеногуши гъски. Ирина Матеева многократно сезира и националните институции за последиците от нарушенията в зоната. Тя и колегите й от БДЗП  имат 13 заведени съдебни дела срещу ветрогенератори само в региона на приморска Добруджа. Ирина работи активно и по кампанията за обявяване на защитена зона Рила буфер, кампанията за спасяване на Кресненското дефиле и др. кампании на Българското дружество за защита на птиците.

За повече информация:
Ирина Матеева: Ако се развива природосъобразен туризъм, Рила ще дава много повече природни ресурси
Съдът на ЕС: България е в нарушение на защитената зона Калиакра