bg en

Интернет страница за иновативно обучение по природни науки

web
26.11.2019
Онлайн обучителен тулкит с информация за теория и практика в природозащитата, научни изследвания, управление на природни ресурси и гражданско застъпничество в България, Гърция и Чехия вече е достъпен на адрес: http://edu.parks.bg. Той е създаден по проект „Бъдещи природозащитници“, който се изпълнява от Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие, Солунския университет „Аристотел“ (AUTH), Гърция и Чешкия университет по природни науки в Прага (CULS).

Сайтът е предназначен както за студентите, изучаващи природни науки, така и за университетски преподаватели и ангажираните с дейности по опазване на околна среда институции и организации, за които той също представлява полезен обучителен ресурс. Интернет страницата съдържа разбираема писмена информация и видео записи, поради което ще може да се използва и от всички любители на природата, които искат да научат малко повече за процесите в екосистемите.

Образователните материали са групирани в следните пет модула:
  • Природозащита на практика;
  • Управление на природните ресурси и опазването на биоразнообразието;
  • Европейски добри практики за проучване на видове и местообитания;
  • Уникалност на биоразнообразието в Гърция, България и Чехия;
  • Застъпничество и ангажиране за природозащита;
Сайтът непрекъснато ще се попълва с нови теми, като до момента първите 50 са с общо над 120 часа лекционен материал и са достъпни на български, гръцки, чешки или на английски език. В тези теми вече можете да се запознаете с екологичното законодателство на национално и европейско ниво, с категориите защитени територии и тяхното управление, с добри практики и методологии за изследване на различни животни, с методи за изследване и управление на водни екосистеми и гори, както и да придобиете практически знания за механизмите за гражданско участие, комуникационни умения и работа с медиите, анализ и включване на заинтересованите страни.
 
Обучителните материали включват лекции, видео, презентации, наръчници, упражнения и полезна литература, а преподаватели са водещи представители на неправителствени организации, университети, институции и научни организации от трите страни.
 
Обучението и достъпът до всички образователни ресурси е безплатен, след регистрация в  „Бъдещи природозащитници“ -  http://edu.parks.bg/. В сайта се съдържат още новини, информация и видео от проведените обучения, публични лекции и международни уебинари, организирани като част отобразователна програма по проект "Бъдещи природозащитници".

Проектът се изпълнява с подкрепата на програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства с Договор № 2018-1-BG01-KA203-047962