bg en

Интересните растения на Беласица

Интересните растения на Беласица
28.05.2010
Някои от тях се срещат често, други са изключително редки, а трети са защитени от закона или са включени в приложения към различни международни конвенции. Представени са и отделни интересни видове, характерни за подножието на планината, както и такива, които до този момент са установени само в гръцката или македонската част на Беласица.

Книгата може да служи като полеви определител, защото съдържа полезна информация за растението, отделните му части и най-характерни особености. В същото време графично е представен природозащитния статус на вида, надморската височина, при която се среща, и периодът, в който цъфти.

Разработването на тази книга е част от усилията на БФБ да популяризира биоразнообразието на Природен парк „Беласица”. Флората на най-новия природен парк в България включва около 1540 вида, което е приблизително 40% от растенията в нашата страна. Богатството на растителни видове се дължи най-вече на южното разположение на Беласица в съчетание с висока надморска височина. Сред изключително редките и забележителни растения са стояновата и прекрасната теменуга, които растат само в Беласица и никъде другаде в света. Символът на парка са вековните кестенови гори, които са най-обширните на Балканския полуостров.

Книгата е разработена по проект на БФБ „Опазване на глобално значимото биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма”, финансиран от Програмата за малки проекти на Глобалния екологичен фонд.

КНИГАТА МОЖЕ ДА ЗАКУПИТЕ ОТ НАШИТЕ ОФИСИ НА ЦЕНА ОТ 8 ЛВ.!!!

Централен офис
София 1233, кв.Банишора, бл.54, вх.Д, ет.2
Тел./факс 02/9316183

Регионален офис Бургас
ул. Ген. Гурко №53, бл.1, ап.1
тел. 056/987959
Посетителски център „Калиакра”
с. Българево 9660, община Каварна
тел. 0896 79 89 12

клон Беласица
Благоевград 2703
ул. Струма 17, вх.А, ап.5

ИЛИ НАПРАВЕТЕ ПОРЪЧКА НА Е-МЕЙЛ АДРЕС: belasitsa@biodiversity.bg