bg en

Инициатива “Зелен пояс”

Опазване на природата и насърчаване на устойчивото развитие в пограничните райони на България като принос към осъществяването на Европейския зелен пояс

В партньорство с Франкфуртското Зоологическо дружество, БФБ допринася за опазването на хабитатите по границите на България (Западна Стара планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, Родопите и Странджа). Тe се отличават със своя естествен облик, видово богатство и девственост. Опазването им ще допринесе за осъществяването на най-мащабната природозащитна инициатива в Обединена Европа. Повече информация очаквайте скоро на www.greenbelt.biodiversity.bg

Листовка 273.29 KB (pdf) Свали