bg en

Информационни срещи за представяне на Годишния план за паша и ползване на сено в НП „Централен Балкан“

паша в парка
11.02.2016
Екипът на Българска фондация Биоразнообразие съвместно с Дирекция Национален парк „Централен Балкан” организират две информационни срещи във връзка с предстоящият пасищен сезон на територията на Парка. 
Участниците в срещите ще имат възможност да се запознаят с Проект на Годишен план за пашата и ползването на сено в Национален парк „Централен Балкан“, както и с анализ на изпълнението на миналогодишния план.
 
Актуална информация за изпълнението на агроекологични мерки от ПРСР в националните паркове ще бъде представена от експерт на Държавен фонд „Земеделие“. 
По време на събитието ще се проведе и дискусия по въпроси, свързани с пашата на територията на Националния парк. Животновъди, ползватели в защитената територия ще имат възможност да изложат своите виждания и проблеми.
 
Срещите ще се проведат от 10:30 часа на 17 февруари 2016 г., в град Карлово (сградата на общината) и на 18 февруари 2016 г. в гр. Троян (общински информационен център).
 
Поканени са всички заинтересовани.
 
Информационните срещи се провеждат в рамките на проект „За Балкана и хората”, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи.