bg en

Информационна среща за LIFE+ 2011

04.02.2011
През февруари 2011 г. Европейската комисия ще публикува петата обява за набиране на проекти за Програмата LIFE+, която разполага с до 265 360 000 евро, за съфинансиране на проекти в рамките на Европейският съюз по три компонента: Природа и Биоразнообразие, Политика и управление на околната среда и Информация и комуникация.

Европейската комисия, в сътрудничество със STELLA Consulting и MWH, ще организира Информационна среща за Програмата LIFE+ в България. Целта на Информационната среща е да информира потенциалните кандидати за обявата за набиране на проекти за Програмата LIFE+ за 2011 г., да им помогне да решат дали да подадат предложение за проект по LIFE+, и да изясни някои ключови въпроси, с които да избегнат общи грешки, ако решат да подадат предложение за проект. Информационната среща ще се проведе на:
24 Март 2011 г. в Хотел Родина, София

За допълнителна информация, или за да се регистрирате за Информационната среща за LIFE+ 2011, моля, въведете във вашата търсачка: http://www.surveymonkey.com/s/2011RegistrationformBulgaria

Регистрацията за срещата ще приключи на 10 Март 2011 г.

Допълнителна информация може да намерите на интернет страницата на LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm