bg en

Информационна среща за LIFE+

01.09.2008
Европейската комисия, в сътрудничество с фирмите Stella Consulting и MWH, организира Информационна работна среща във връзка с Програмата LIFE+ в България. Целта на работната среща е да информира потенциалните кандидати по Програмата LIFE+ за 2008 год. за принципите на програмата и изискванията за подаване на проекти. Работната среща ще се проведе на 24 септември в Хотел Родина в София.

За допълнителна информация, моля посетете интернет страницата на LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/news/events/index.htm