bg en

IUCN „преминава към действие”

09.09.2011

От 6 до 9 септември беше проведен Европейски форум на Международния съюз за защита на природата и природните ресурси (IUCN) под мотото „Да преминем към действие” (Switch to action!). Над 170 представители от повече от 25 държави се събраха в гр. Бон, Германия, за да дискутират бъдещето на биоразнообразието в Европа.

Сред основните въпроси, които занимаваха участниците бяха: как да се подобри влиянието и ролята на IUCN в политиката по опазване на биоразнообразието в Европа; по-активно присъствие в структурите на ЕС и др. Необходимо е Международният съюз за защита на природата и природните ресурси да затвърди ролята си в опазването на световното биоразнообразие чрез провеждането на кампании сред управленските структури, бизнеса и обществеността на местно ниво, стана ясно на форума.

БФБ се включи активно в събитието, като представител за България, чрез участие в дискусиите на Световната комисия по защитени територии (WCPA) и на организациите членки на IUCN. Сред предложенията, които бяха поставени на обсъждане по инициатива на фондацията бяха IUCN да интегрира в плана за дейностите си НАТУРА 2000, подобряване на управлението във вече съществуващите защитени територии, както и обявяването на нови такива.

Всички предложения от форума ще бъдат използвани за подобряване на бъдещата програма за действие на организацията за периода 2013 – 2016, чието окончателно обявяване и приемане ще се състои на предстоящия конгрес на IUCN през 2012 година.