bg en

ИСКАМЕ ОЩЕ ДА ЗНАЕМ!

11.11.2009
Тази година в помощ на БФБ ще се включат експертите и доброволците на БДЗП, за да споделят интересни неща за птиците и да ни помогнат за провеждане на ежемесечни теренни занимания на различни теми. Надяваме се и през 2009/2010 заедно да научим повече за природата на България и постиженията на нашите учени и естествоизпитатели у нас, а и в чужбина.

2010 е Международна година на биоразнообразието, така че и ние ще направим всичко възможно да го популяризираме, защото
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО Е ЖИВОТ!
БИОРАЗНООБРАЗИЕТО Е НАШИЯ ЖИВОТ!

Както и досега сме отворени за ваши предложения за теми или лектори, които да бъдат включени в програмата!

За повече информация: Яна Гочева – отговорник Студентски дейности в БФБ, 088/8792747, е-мейл: iana.gocheva@biodiversity.bg