bg en

Хасковският окръжен съд осъди жител на Харманли, събрал 16 костенурки

Хасковският окръжен съд осъди жител на Харманли, събрал 16 костенурки
27.01.2007
И двата вида сухоземни костенурки са защитени, съгласно чл. 37от Закона за биологичното разнообразие. За защитените видове се забраняват всички форми на умишлено улавяне, притежаване, пренасяне, превозване и др. И двата вида са включени в Приложение 2 на Бернската конвенция, което означава, че са видове застрашени в европейски мащаб. Шипобедрената костенурка е включена в списъка на Международният съюз за защита на природата (IUCN) на световно застрашените видове животни (2006 IUCN Red list of Threatened Species) със статут “уязвим”.

Експертното заключение за нанесената щета е минимум 8000 лева. Член 278 в, ал. 4 на Наказателния кодекс предвижда до 5 години затвор, 2000 лв. глоба и обезщетение за улавяне на европейски и световно застрашени видове.

Имайки предвид, че нарушителя има чисто съдебно минало, безработен е и има две деца, както и факта, че си е признал провинението си и е оказал пълно съдействие на разследващите органи и съда, на 25.01.2007 г. Хасковският окръжен съд го осъди на 6 месеца пробация, 100 часа обществено полезен труд и покриване на разноските по делото на стойност от 80 лева.