bg en

Груби, незаконни сечи в Държавно ловно стопанство „Мазалат“

30.09.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", сред чиито основатели и членове е и Българска Фондация Биоразнообразие, участва в теренен оглед на сечи в Държавно ловно стопанство „Мазалат“, при което са открити сериозни нарушения.
Нарушенията са открити в подотдели 368 д, 384 г и други, в които са се провеждали сечи през последната една година. Експерти на коалицията установиха сеч на немаркирани дървета и на такива с фалшива марка. Този тип нарушения водят до сечи над разрешеното и до подмяна на вида на планираното мероприятие, съгласно издаденото позволително за сеч. Това представлява явно нарушение на Закона за горите и може да бъдат квалифицирано като престъпление по Наказателния кодекс, подчертават природозащитниците.
Проверката на място показа, че в повечето случаи дърводобивът се извършва от фирма, която местните хора свързват с една от политическите сили в сегашното правителство. Фирмата е наследник на друга фирма, разследвана през 2007 г. за големи нарушения след установен превоз на незаконна дървесина с над 800 незаконни билета.
Проверката в Държавно ловно стопанство „Мазалат“ беше проведена в присъствието на журналисти от немската обществена телевизия ARD, която подготвя репортаж за прилагането в България на изискванията за законност на дърводобивните дейности и на Регламент995/2010 на ЕС.
При посещението на дърводобивните обекти горските експерти на коалицията „За да остане природа в България“ и журналистите бяха съпровождани от представители на Югоизточното държавно предприятие, които обаче възпрепятстваха достигането до някои от дърводобивните обекти и отказаха да съставят констативни протоколи за установяване на описаните по-горе нарушения.
Коалицията „За да остане природа в България“ настоява за незабавна проверка на Изпълнителна агенция по горите и прокуратурата за установяване на горепосочените нарушения и потенциални престъпления. Случаят показва, че ограниченията по Закона за горите за достъп до дърводобивните участъци се използва от горските предприятия за ограничаване и недопускане на гражданския контрол върху ползването на държавните гори.