bg en

Граждански организации, фирми и институции ще покажат как любовта към природата може да се превърне в професия по време на Байк и Рън за Чепън

байк
16.10.2020
Вече са известни участниците във форума „Да съчетаеш любовта към природата с професията - възможно е!“. Събитието е организирано по проект „Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природен капитал с теренното изследване“, финансиран по програма „Еразъм +“ на Европейската комисия по направление К2 Стратегически партньорства и е посветен на възможностите за кариерно развитие в областта на опазване на околната среда за млади бъдещи специалисти.
 
До момента следните представители на бизнеса, неправителствените организации и институции заявиха своето желание да разкажат за богатата палитра на своите дейности за опазване на околна среда и кампании за корпоративна социална отговорност.
 
Ттек -  Ттек е американска аутсорсинг компания, специализирана в сферата на обслужването на клиенти. В България Ттек има офиси в София и Пловдив и работи с различни международни клиенти, като Кока-Кола, Морган Стенли, HP, Hewlett Packard Enterprise и др. Един от екипите на Ттек поддържа проект на HP и има доста интересен фокус - а именно корпоративно социалната политика на HP. Представители на екипа в България ще разкажат за своята работа в сферата на зелените обществени поръчки, въпросите свързани с рециклирането, енергийната ефективност, рециклираната пластмаса използвана в продуктите, както и климатичната политика на HP.
 
"Креативо.ком" - Креативо.ком са екип от професионалисти в областта на туризма, стратегическото планиране и професионално обучение. Те предлагат широк спектър от консултантски услуги и работещи решения в направления: планиране и развитие на туризма, ивент мениджмънт, изграждане на имидж на туристическа дестинация, маркетинг и реклама за успешно позициониране на пазара.  Организират и провеждат специализирани обучения и тренинги за деца и възрастни. Притежават професионален опит в интердисциплинарното и неформалното обучение, организация и провеждане на кръгли маси, дискусионни форуми, дебати. Десислава Алексова от "Креативо.ком" ще сподели своя опит за това колко успешно могат да се съчетават туризмът и опазването на природата.
 
Национален природонаучен музей -  НПМ е единствената национална институция, пряко ангажирана със съхраняването на научни колекции от живата и неживата природа от България и света. Основните приоритети на музея са изучаването на биологичното разнообразие, опазването на природната среда и еволюцията на организмите. Мисията на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките е насочена в няколко направления: фундаментални и приложни изследвания, управление и съхраняване на колекциите, разпространение на природонаучните знания чрез експозицията и популярната литература, обучение на докторанти и млади специалисти, експертна дейност.
 
Представителят на Националния природонаучен музей биологът Виолета Желязкова ще привлече вниманието на посетителите и младите експерти към това каква заплаха за дивата природа представлява патогенното замърсяване. А Антония Хубанчева – прилепна изследователка ще вдъхнови всеки с неспирния си ентусиазъм и дивите си истории за едни от най-отдалечените кътчета на земята, които е посетила по време на мисиите си.
 
К.А.Ж.И -  - Кампании и активизъм за животните в индустрията – К.А.Ж.И е българска организация за защита на животните и околната среда, фокусирала дейността си върху индустриалното животновъдство. Те се борят срещу някои от най-жестоките методи в животновъдството и ще представят своите успешни кампании като: кампания за забрана на фермите за ценни кожи в България; информационна и корпоративна кампания за прекратяване на клетъчното отглеждане на кокошки-носачки за яйца; забрана на метода "гушене" при отглеждане на патици и гъски за добив на втлъстен черен дроб (Foie Gras) и др.
 
Сдружение за дива природа БАЛКАНИ - Сдружение за дива природа БАЛКАНИ e организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза, чиито основни цели са: проучването, опазването и възстановяването на флората и фауната в природните екосистеми, съхранението им за бъдещото поколение и популяризиране на проблемите на природозащитата сред широката общественост. Представители на Сдружението ще разкажат за успешната дарителска и доброволческа кампания за предотвратяване на последиците от пожара в Драгоманското блато през месец януари тази година и други техни кампании.
 
Грийн тийм България - Калин Христов и неговият "Зелен отбор" са ентусиасти, които откакто съществуват, успяха да докажат, че с добри идеи, борбен дух и единство, се постигат реални резултати в полза на природата и човечеството. Те се занимават с организирането на доброволчески акции за залесяване, за да компенсират поне малко огромните загуби за българската гора, причинени от безразборните сечи. От Зеления отбор ще можете да научите как се организират доброволчески кампании и с какво всеки може да допринесе за защитата на природата и горите.

Изложението ще се състои между 10 и 14 часа на площада на община Драгоман в рамките на едно от най-чаканите и обичани състезания за планинско бягане и колоездене Байк и Рън за Чепън.

За най-актуална информация за състезанието „Байк и Рън за Чепън“: https://www.facebook.com/events/1029369787422419/
Повече за проекта „Бъдещи природозащитници“
Повече за студентска програма „Бъдещи природозащитници“