bg en

Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021

визия
Защитата на гората заема важно място в съзнанието на българите като елемент от опазването на биоразнообразието. Така постепенно се ражда идеята да бъде създадена гражданска визия за съдбата и опазването на горите в България. Целта на тази визия е да събере мнения и идеи на възможно най-голям брой граждани, като предизвика дискусии по темата за избистряне на предложенията. Инициативата е подкрепена и организирана от: Френски културен институт; Българска асоциация за алтернативен туризъм; Коалиция "За да остане природа в България"; Инициатива "Прозрачни планини"; Одисея-ин и Патрик Смитьойс.

През 2015 са организирани няколко срещи между граждани, експерти и институции за участието на хората в управлението на горите и за общата ни визия за бъдещето на българските гори. На 22 март в София е проведена дискусия за гражданското участие в управлението и контрола на горите в България – „Граждани в гората“. Срещата дава възможност на представители на Министерството на земеделието и храните и Изпълнителната агенция по горите да представят на гражданите как те могат да вземат участие в планирането на дейностите в горите и техния последващ контрол. 

Кулминацията на кампанията е организирането на форум на тема: „Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021“, който се проведе през април 2016 с участието на стотици представители на неправителствени организации, институции, отговарящи за контрола в горите, представители на бизнеса: дървопреработвателната промишленост, туристическия бранш и др. В резултат на дискусията, предложенията са обработени и включени в краен документ, наречен Гражданска визия за бъдещето на българските гори 2016-2021“, която в момента се обсъжда с институции и предстои да се види как предложенията могат да бъдат въведени.
 
За повече информация:
Дискусия „Граждани в гората“
Форум „Гражданска визия за горите“
Гражданска визия за горите