bg en

Гражданска кампания за спасяването чинарите в Силистра, организирана от неформална група "Силистра диша"

Силистра
Кампанията се организира от неформална група "Силистра диша" - граждани на Силистра и други населени места в страната и чужбина, които се обявяват за запазването на 87 стари чинари на ул. Симеон Велики в града. Гражданите се противопоставят на намеренията да бъдат отсечени и подменени с нова растителност чинарите, като част от дейности по проект за обновяване на улицата и районът около нея. Аргументите на общината за действието са, че дърветата са опасни, но това твърдение е опровергано от научни организации и експерти.

Кампанията се характеризираше с: организиране на подписка, подкрепена от над 2000 българи от страната и чужбина; множество протести и акции в защита на чинарите и зеления изглед на улицата; търсене и привличане на неправителствени организации и институции като: представители на Лесотехническия университет, Българската академия на науките, Университета за архитектура, строителство и геодезия, независимия експерт Борислав Сандов, Камарата на архитектите в България, Коалиция „За да остане природа“ и др., които се обединиха в защита на дърветата и се присъединиха към справедливия граждански протест. Кампанията доби толкова сериозен медиен и обществен отзвук, че ангажира дори министър председателя, който заяви, че ще нареди на МРРБ да спре финансирането на проекта, докато той не бъде преработен и дърветата не бъдат спасени. В резултат, през септември месец 2016-та общината обяви, че ще преработи проекта и няма да засегне чинарите.

Повече информация:
Петиция „Да спасим чинарите на Силистра“
Фейсбук страница на кампанията