bg en

Готвят политическа чистка на всички директори на природни паркове

брадва
15.08.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България", сред чиито основатели и членове е и Българска Фондация Биоразнообразие, изпрати отворено писмо до министъра на земеделието и храните Димитър Греков и директора на Изпълнителната агенция по горите Григор Гогов по повод постъпилата информация, че след необоснованата и неаргументирана смяна на директорите на националните паркове се готви и смяната на директорите на природните паркове в България.
Директорите на природните паркове са преназначени или назначени след конкурси, проведени в повечето случаи през 2012 година. Това са служители на трудови договори и не са ръководни кадри от политическото ръководство на Министерство на земеделието и храните, които се сменят при идването на всяко ново правителство, а професионалисти със съответния дългогодишен професионален опит на заеманата длъжност, припомнят природозащитниците.
Считаме, че ако някой от назначените вече директори не се справя с длъжностните си задължения, ръководството на МЗХ и ИАГ следва да спазва процедурите по Кодекса на труда за разрешаване на такива управленски проблеми. Категорично не подкрепяме политическа чистка на всички директори на природните паркове в България.
Практиката на немотивирано освобождаване на всички управленски кадри в дадена система създава несигурност и мотивира за участие в конкурсите единствено хора, които приемат, че ще бъдат на тези позиции само в рамките на една до четири години, като по този начин се поощрява непрофесионализма, корупцията и политическата им зависимост, което ще е за сметка на качественото управление на защитените територии у нас, пишат още от „За да остане природа в България“.
Природозащитниците изразяват и несъгласието си с оповестеното назначаване на Петко Арнаудов за директор на Държавно горско стопанство Царево. Дейността му като кмет на Царево включваше жалба срещу статута „природен парк” на Странджа, допускането на незаконния комплекс „Златна перла“, общ устройствен план на общината, позволяващ застрояване на една трета от крайбрежната част на природния парк.
Назначението му на длъжност, която определя стопанисването на горите в най-конфликтната част на парка - крайбрежието, е абсолютно неприемливо, както за природозащитна общност, така и за обществото като цяло.