bg en

Готов е финалният документ от Националната конференция на природозащитните организации

корица на финалния документ
26.10.2011

Блулинк публикува "Обобщения и препоръки от Националната конференция на природозащитните организации". Това е финалният стратегически документ за ефективна природозащита, изработен от експертите, участвали в провелата се на 13 - 14 май конференция на природозащитните организации от България.

Документът съдържа синтезирани препоръки за актуалните нужди и необходимите действия в областите: защитени зони; промишлени замърсявания; битови отпадъци; електронни отпадъци, природни ресурси; НПО представители в съвети, комисии и работни групи към институции, приоритети за околната среда за програмен период 2014-2020 г.; енергия и климат; устойчива градска среда; използване на еврофондовете за постигане на устойчиво развитие; оценка на въздействието на околната среда (ОВОС); карти за природозащита; гражданско участие.

Конференцията бе част от проекта “Екомрежа България – природозащита чрез работа в мрежа и комуникация по проблеми като опазване на защитени зони, вредни емисии и битови отпадъци”, който се осъществява в партньорство между БФБ, Фондация БлуЛинк и Лайбниц институт за регионална география в Лайпциг, с финансовото съдействие на Германската фондация за околна среда DBU. 

Документът може да бъде изтеглен от тук, както и от сайта на Фондация БлуЛинк. Предстои разпространението и обсъждането му сред държавни институции, бизнес организации, както и представители на неправителствения сектор.

Обобщения и препоръки от Националната конференция на природозащитните организации 420.82 KB () Свали