bg en

Годишни награди за биоразнообразието

05.06.2007

Тази година предлагаме някои промени в категориите, за да отговорим на променената ситуация в страната и да провокираме обществен интерес и в по-различни области. Номинацията за цялостен принос ще се дава веднъж на 5 години, но предлагаме 2 нови категории. Жури от експерти и личности от различни области ще определи носителите на символичния „Зелен пояс”. Както и миналата година церемонията по награждаването ще бъде през септември.
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.
Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от неправителствена организация, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа

Критерии:
• значимост на публикацията
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• журналистически материал от електронни и печатни медии (или серия от материали)
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал

3. Най-добро управление на защитена природна територия

Критерии:
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване на управляваната територия от посегателства
• разрешаване на значим за защитената територия проблем
Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които управляват защитена територия

4. Награда за дарение/дарител в областта на биоразнообразието

Критерии:
• нужно е по подходящ начин да бъде показано дарението, свързано с биоразнообразието (документи, снимки, публикации и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• Фирми, организации, граждани, които са направили дарение

5. Награда за община с принос за опазване на биоразнообразието

Критерии:
• популяризиране и създаване на положителен имидж за биоразнообразието и защитените територии / зони
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване от посегателства на ценни територии и видове в рамките на общината
• разрешаване на значим за общността проблем, свързан с опазване на биоразнообразието;
Кой може да бъде номиниран?
• Всяка българска община