bg en

Георги Стоянов

Георги Стоянов
Благодарение на усиления труд и постоянство на Георги Стоянов бе излюпено първото белоглаво лешоядче на територията на Стара планина от десетки години насам. В периода 2001 – 2015 г. той активно работи за възстановяването на популацията на белоглавият лешояд на територията на ПП «Врачански Балкан» съвместно с много институции и организации, като Зелени Балкани, ДПП «Врачански Балкан», Франкфуртското Зоологическо Дружество и др.
 
През последните години той изгражда и поддържа мрежа за извозване на трупно месо за подхранване на лешоядните птици. В тази мрежа са включени месопроизводители, ветеринарии и доброволци от цяла Северозападна България. Голяма част от ежедневието му минава в село Долно Озирово – община Вършец в който район се намира и адаптационната волиера.
 
Успоредно с това той организира редица образователни инициативи с ученици и доброволци от цяла България. Не на последно място участва и инициира създаването на проекти свързани с опазване на хищните птици на регионално и национално ниво.