bg en

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

10.06.2006

Във връзка с Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) обявява първите Годишни награди за опазване на биоразнообразието.

Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Всички, които работим за природозащитата сме отчаяни и уморени от грубите нарушения, които ежедневно ни съпътстват в работата – незаконни строежи в защитените територии, бракониерски сечи, лов и риболов, унищожаване на ценни местообитания и на редки растения и животни, погазване на законите и липса на контрол.

Въпреки всичко, ние продължаваме да вярваме, че биоразнообразието на България има своите шансове и че не всичко е загубено. Вярваме, че усилията на активните природозащитни организации и институции трябва да бъдат възнаградени и стимулирани, за да имат мотивация да работят и занапред, въпреки трудните условия. Искаме българското общество да научи за успехите и усилията на всички, които се опитват да запазят българската природа.

Желанието ни е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации и медии да опазват или да популяризират българската природа, а също така и да бъдат поощрявани институциите, изпълняващи съвестно задълженията си по Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието, въпреки оказвания върху тях натиск.

БФБ ще покани изтъкнати експерти и личности от различни области за членове на журито, които ще определят носителите на наградите за Биоразнообразие.
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието Критерии:
• обществена значимост
• ефект от кампанията (акцията/дейността)
• отзвук от кампанията (акцията/дейността) – изпълнение на поставените цели, провокиране на обществен дебат, отговори от заинтересовани страни, отразяване от медиите и др.
Кой може да бъде номиниран?
• цяла кампания, отделна акция или дейност
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от неправителствена организация, местна власт, държавна институция или отделни граждани
• кампания (акция/дейност), която е реализирана от повече от една организация/институция

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа
Критерии:
• значимост на публикацията
• обективност на материала
• отзвук от публикацията (провокиране на обществен дебат по проблема, коментари, отговори от заинтересовани страни, разследвания и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• журналистически материал от електронни и печатни медии
• журналистически материал от регионални и национални медии
• един журналист може да участва с повече от един материал

3. Най-добро управление на защитена природна територия
Критерии:
• популяризиране и създаване на положителен имидж на управляваната територия
• създаване на атрактивни обекти и възможности за привличане на повече посетители
• запазване на управляваната територия от посегателства
• разрешаване на значим за защитената територия проблем
Кой може да бъде номиниран?
• държавни институции, местни власти, НПО, които управляват защитена територия

4. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа
Критерии:
• нужно е по подходящ начин да бъде доказан приносът (документи, снимки, подписка, публикации и др.)
Кой може да бъде номиниран?
• учени, общественици, граждани, организации, институции

Номинации ще се приемат до 23 юни 2006 г. 18.00 часа на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес: София 1303, ул. Средна гора 75 «За Наградите».
По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с кратка обосновка.
За повече информация:
Радостина Ценова – PR на БФБ
тел.02/920 99 75 и 0888/508 502
radostina.tzenova@biodiversity.bg

Допълнителна информация:
22 май - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ
Организацията на обединените нации обявяват 22 май като Международен ден на биологичното разнообразие, за да повишат разбирането и общественото съзнание по темата за биоразнообразието. Първоначално през 1993 г. за такъв ден е обявен 29 декември, когато влиза в сила Конвенцията за биоразнообразието, но многобройните празници около този ден в много от страните по света, затрудняват подходящото му отпразнуване. Затова през 2000 г. Общото събрание на ООН приема 22 май като Международен ден на биологичното разнообразие, за да ознаменува приемането на измененията на текстовете на Конвенцията на 22 май 1992 г. на Конференцията в Найроби.
Конвенцията за биологично разнообразие тази година посвети Международния ден на опазването на биоразнообразието в сухите зони – това включва полупустини, савани, степи и вкл. средиземноморски пейзажи. Тези райони имат изключително богатство на биологично разнообразие, но също така са средство за прехрана на повече от 2 билиона човека. В тези райони рядко вали, затова са доста уязвими.