bg en

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

22.05.2006

Във връзка с Международния ден на биологичното разнообразие – 22 май, Българска Фондация Биоразнообразие (БФБ) обявява първите Годишни награди за опазване на биоразнообразието.
Идеята е да се отличат най-ярките постижения в България, както и да се даде гласност на добрите практики, свързани с опазването на природата. Всички, които работим за природозащитата сме отчаяни и уморени от грубите нарушения, които ежедневно ни съпътстват в работата – незаконни строежи в защитените територии, бракониерски сечи, лов и риболов, унищожаване на ценни местообитания и на редки растения и животни, погазване на законите и липса на контрол.
Въпреки всичко, ние продължаваме да вярваме, че биоразнообразието на България има своите шансове и че не всичко е загубено. Вярваме, че усилията на активните природозащитни организации и институции трябва да бъдат възнаградени и стимулирани, за да имат мотивация да работят и занапред, въпреки трудните условия. Искаме българското общество да научи за успехите и усилията на всички, които се опитват да запазят българската природа.

Желанието ни е да бъдат поощрявани граждани, неправителствени организации и медии да опазват или да популяризират българската природа, а също така и да бъдат поощрявани институциите, изпълняващи съвестно задълженията си по Закона за защитените територии и Закона за биоразнообразието, въпреки оказвания върху тях натиск.
БФБ ще покани изтъкнати експерти и личности от различни области за членове на журито, които ще определят носителите на наградите за Биоразнообразие.
Всички граждани, журналисти, неправителствени организации и институции имат възможност да предложат своите номинации в следните категории:

1. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието

2. Най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа

3. Най-добро управление на защитена природна територия

4. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа

Номинации ще се приемат до 23 юни 2006 г. 18.00 часа на e-mail: awards@biodiversity.bg или по пощата на адрес:
София 1303,
ул. Средна гора 75
«За Наградите».
По-голяма тежест ще имат номинации, придружени с кратка обосновка