bg en

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО’ 2006

31.08.2006

ГОДИШНИ НАГРАДИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО’ 2006

На 12 септември 2006 г. от 16.00 часа в Ботаническата градина на Софийския университет Фондация Биоразнообразие ще връчи Първите годишни награди за опазване на биоразнообразието.

В срок от един месец (22 май – 23 юни 2006 г.) в офиса на БФБ постъпиха 32 номинации за различните категории. Предложенията дойдоха както от институции, така и от неправителствени организации, и от отделни граждани.

БФБ покани независимо и обективно жури, което да определи носителите на Годишните награди за опазване на биоразнообразието. На специално заседание членовете на журито:
Георги Божинов – председател на Комисията по околна среда и води в Народното събрание
Ива Петрони – журналист със специално отношение към планините, морето и хората
Магдалена Малеева – спортист и еколог по душа и по действия
Ивайло Вътев – директор на „Прайсуотърсхаускупърс”, който добре познава българската природа

детайлно се запознаха с постъпилите номинации и след няколкочасова дискусия обявиха първите победители и носители на наградата „Зелен пояс” в 4-те категории.

НОМИНИРАНИ ЗА НАЙ-УСПЕШНА КАМПАНИЯ (АКЦИЯ/ДЕЙНОСТ), СВЪРЗАНА С ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

“България без цианиди” – кампания в Крумовград срещу намеренията за добив на злато с цианиди. Създадена е коалиция от 4 НПО - Федерация "Зелени Балкани", Екологично Сдружение "За Земята", “Еко Клуб 2000”, Инициативен комитет “Живот За Крумовград”, в която по-късно се включиха и други НПО, инициативни комитети и над 60 минни експерта. Засега Източни Родопи са спасени от отравяне с над 10 000 тона натриев цианид. След блестящата победа със спасяването на Източни Родопи от отровните технологии, кампанията продължи за спасяването на цяла Южна България от подобни намерения. В процеса на работата в Крумовград и в резултат на НПО разследване се установи огромната опасност от разработването на 35 нови рудника, подобни на този в Крумовград, отново чрез използване на цианиди. В момента коалицията се бори срещу намерението на същата фирма да използва подобна технология и в Челопеч!

„Закони ЗА природата” – коалиция от НПО за месец събра 4000 апела на граждани по интернет, които имаха възможност директно да ги изпращат на властимащите и са оказали персонално въздействие върху Закона за защитените територии и за биоразнообразието.

Опазване на царския орел от БДЗП в Източни Родопи и Сакар – дългогодишна кампания с консервационна и образователна насоченост за спасяването на този световно защитен вид в последните му останали местообитания.

Съвместни дейности на РИОСВ Хасково и БДЗП за опазване на сухоземните костенурки и борба с бракониерството на територията на Източни Родопи – със съдействието на РПУ и РУГ – Кърджали са проверени 76 обекта и 1050 превозни средства и са пуснати на свобода 470 костенурки.

Кампания „Да спасим Иракли” – инициатива на група млади хора, които се опитват да защитят и предотвратят убийството на едно от последните девствени кътчета по рядко красивото ни доскоро Черноморие. Това не е организация, нито комитет, сдружение или друго подобно… „просто разбрахме, че нещата зависят единствено и само от нас. Осъзнаваме, че пасивността ни може да доведе до невъзвратимо унищожаване на националните ни природни богатства. Понеже в реалността няма бутон "undo" и дива природа не се "произвежда" по поръчка. Никакви пари и вилни комплекси никога няма да компенсират унищожаването на последните девствени кътчета в България. Ако продължаваме да мълчим и бездействаме, няма да има кого да виним освен себе си за опустошената страна, в която ще трябва да живеем, както и за това, че не безпокоим управниците си с контрол и борба срещу безобразията. Нека не повтаряме вече допуснатите грешки на други държави, които стигнаха до взривяване на хотелите си, изплащане на международни глоби и санкции за замърсяване на морето и други причинени щети върху природата. Тя не е само наша! Тя е на цялата планета!”

Център за рехабилитация, размножаване на редки видове в Стара Загора - номинация за големия обществен отзвук и повишена природозащитна култура, за цялостната дейност по лечение, рехабилитация, доотглеждане и размножаване на редки и защитени животински видове

Направление „Биологично разнообразие и ЗТ” при РИОСВ Шумен и РИОСВ Велико Търново – за акцията им по време на традиционната изложба базар за декоративни гълъби и екзотични животни, по време на която са освободени 50 защитени птици.

Проект: „“Да съхраним природата – тя е наша” (Водеща организация: „Сдружение „Свят за всички” Силистра и Партньорски организации: «Асоциация на младите еколози» - Кълъраш, Център за ученическо научно-техническо творчество – Силистра, Община Главиница) за опазване на ЗМ „Блато Малък Преславец” – Силистра

Кампания за обявяване на територии, свободни от ГМО в България – сдружение „Агролинк”, За земята, Деметра и др. за промени в закона за генетично модифицирани организми (ГМО), забраняващи освобождаването на ГМО в територии, включени в Националната екологична мрежа.

Център за ученическо и научно творчество – Силистра – който за 14 пореден път организира Международен екологичен форум “Сребърна-06” с цел активизиране на младите хора за изследване и опазване на околната среда и на резерват Сребърна.

БНТ – РТЦ Варна за популяризиране на биоразнообразието чрез ежедневно излъчване на импресии на ЗТ, изготвени по проект на РИОСВ Варна.

БДЗП и Зелени Балкани за опазване на царския орел, който е силно застрашен вид. В дейностите на двете организации се включват много млади хора и имат силен образователен характер.

Кампанията за спасяване на Кресненското дефиле – за задълбоченото изследване на проблемите, с различните гледни точки, с обществения дебат и отзвук, с успешното реализиране на кампанията докрай.

НОМИНИРАНИ ЗА НАЙ-ДОБЪР ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ, СВЪРЗАН СЪС ЗАПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ДИВА ПРИРОДА

Румен Стоичков – БНР, Нощен Хоризонт, 12+3, Нещо повече, Европа 2001, Български дипломатически преглед – материали за: „Странджа – усмивката на бог”, „Източни Родопи – Одрин: Българският път”; „Маджарово гледа към бъдещето”. Регулярни интервюта от страната и гости, свързани с темата в предаванията, които води.

Цветелина Атанасова – БНТ, Канал 1 – „Новини” – за усилията й да представи различните гледни точки на проблемите по Черноморието и да направи проблемите на опазването на биологичното разнообразие приоритетни за държавната медия. Множество репортажи за случая „Варвара”.

Силвия Шатърова – в-к Черноморски фар – за цялостната й дейност по проблемите на опазване на биологичното разнообразие, за гражданската позиция в материалите й и за непримиримостта й при разследване на проблемите.

Божидар Божков - вестник “Сега”, за материала му “Вдигат вилно селище върху защитена територия до морето” от 8 февруари 2006 г. за започналото строителство на вилно селище край с. Варвара. Тази публикация предизвика проверки от всички заинтересовани институции, обществен и медиен интерес, впоследствие инспекцията наложи и забрана на това строителство. Темата беше продължена на страниците на в. Сега от Божидар Божков и колежката му Албена Борисова. За поредицата си публикации двамата бяха наградени и от министър Чакъров в Деня на околната среда.

Ирена Цекова - вестник “Труд”, за статията “Край Шабла гробище за делфини”. Материалът предизвика широк обществен отзвук и ангажира обществото с проблемите на биологичното разнообразие.

БТВ новините – 27 май, 31 май – за отразяване на кампанията „Да спасим Иракли”

Канал 1 – БНТ – Новини 31 май – Изкуство в защита на природата – Иракли

Цветана Георгиева – в-к Марица, за популяризирането на НП Централен Балкан и за привличането на обществена подкрепа за управлението на националния парк.

НОМИНИРАНИ ЗА НАЙ-ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАЩИТЕНА ПРИРОДНА ТЕРИТОРИЯ

НП Централен Балкан – за успешното управление на най-големия национален парк в страната и за популяризиране на системата от защитени територии, създаване на подходяща информационна и туристическа инфраструктура, развитие на трайни партньорства с местните общности от двете страни на планината.

ПП Витоша – за прилагането на съвсем нов за страната подход в управлението на ЗТ, провеждането на многостранни и атрактивни инициативи и поддържането на добри връзки с обществеността и медийно представяне.
За разностранната популяризаторска, информационна и образователна дейност, ЗА привличането на медии и организации в проблематиката на управлението, за привличане на млади хора за работа в защитената територия, и с доброто реализиране на Плана за управление.

ПЗЦ Пода, управляван от БДЗП - за много успешното управление, популяризиране сред хората, училищата и детските домове от цялата област, с доброволци от чужбина. Все по-голям брой чужди туристи посещават местността. Чудесен пример за сътрудничество с институциите и стопанисване на защитена територия.

НОМИНИРАНИ ЗА ЦЯЛОСТЕН ПРИНОС ЗА ОПАЗВАНЕ НА БЪЛГАРСКАТА ПРИРОДА

Жеко Спиридонов – за изключителния му принос за опазване на природата на България. Във връзка със 70-годишният му юбилей и 40 години работа в областта на консервационната биология.

Клуб «Екология» при СОУ «Христо Ботев» – гр. Кубрат – за опазване на биоразнообразието в градския парк

Тома Белев – за усилията, които полага за опазване на българската природа и защитените територии, за всеотдайността му като Председател на Асоциацията на парковете при решаване на проблеми, за ясната му гражданска позиция, за непримиримото отстояване на законните права на гражданите и българската природа, за усилията му в изготвяне на нови нормативни правила.

Иван Стаматов – Смолян, 25 г. е работил за укрепване на БЛРС, 18 г. публикува в местните медии на екологична тематика.

Българското дружество за защита на птиците - клон Варна, за успешно организиране на средно-зимните преброявания на водолюбивите птици, мониторинга на червеногушата гъска и др. природозащитни дейности.