bg en

ГЕФ отличи БФБ за добри екопрактики в сфера Биоразнообразие

грамота
09.07.2010
Изложението Работилница за добри екопрактики в сферите на Програмата за малки проекти (ПМП) на Глобалния екологичен фонд в България се проведе днес (9 юли 2010 г.) пред НДК. В него участваха представители на 35 проектa, финансирани от ПМП на ГЕФ. Организациите демонстрираха новаторски екопрактики в 5-те сфери на действие на ПМП на ГЕФ – изменение на климата, деградация на земите, биоразнообразие, води и устойчиви органични замърсители.
По време на церемонията за връчване на Грамоти на най-добрите екопрактики в сферите на действие на Програмата за малки проекти на ГЕФ, БФБ беше отличена за регионалната марка Странджа (заедно с Дирекцията на Природен парк Странджа), за Европейския Зелен пояс и за Природен парк Беласица. Освен това с грамоти бяха отличени и проектите на БФБ, финансирани от ПМП на ГЕФ – „Опазване на глобално значимо биоразнообразие на планината Беласица чрез въвличане на местните общности в развитие на екотуризма” и „Западните гранични планини”
Росен Василев – член на УС на Българска фондация Биоразнообразие е член на Националния управителен съвет на Програмата за малки проекти през целия период на функционирането й в България.