bg en

Future Environmentalists - програма за професионално развитие за студенти

plakat
05.11.2018

Асоциация на парковете в България, Българска фондация Биоразнообразие в партньорство с Чешкия земеделски университет в Прага и Солунския университет "Аристотел" представят Програмата за професионално развитие на студенти "Future Environmentalists". Програмата цели да запознае студентите със съвременните тенденции в природозащитата като по този начин подпомогне професионалното им изграждане.

Кой може да се включи?

Настоящи или наскоро завършили студенти, докторанти и изследователи с интерес в сферата на опазването на околната среда.

Как е структурирана на програмата?
 • 6 двудневни интерактивни обучителни модули на български език и 12 онлайн сесии на английски език
 • Допълнителни задачи за самоподготовка преди или след модулите
 • Достъп до онлайн материали и научни статии на български и английски език
 • Практически задачи, онлайн и офлайн дискусии
 • Учебни пътувания и практика на терен
 • Възможност за общуване със студенти, преподаватели и практици от България, Чехия и Гърция
 Колко време продължава?

Програмата е с продължителност 2 учебни години, като обучителните модули се случват в София в удобно за групата време, съобразено със студентските сесии

Основни характеристики на програмата:
 
 • Разглежда съвременните тенденции и се фокусира върху добрите практики в управлението и политиките за околна среда
 • Базира се на връзките между теорията и практиката, както и връзките между различните дисциплини (екология, икономика, география, връзки с обществеността и т.н.)
 • Води се от професионалисти в сферата на образованието, управлението и политиките за природната среда от България, Чехия и Гърция
 • Допринася за изграждането на контакти, професионални мрежи и сътрудничество за опазване на биоразнообразието и околната среда между студентите от трите държави
 • Акцентира върху нуждата и придобиването на умения за анализ на информация, представяне на теза, застъпничество и активно гражданство
 • Подпомага изграждането на практически умения в природозащитата и решаването на реално съществуващи предизвикателства
 • Дава възможност за адаптиране на обучителната програма и теми съгласно нуждите и груповата динамика на участниците в програмата
 • Свързва учащите с потенциални работодатели.
Има ли такса за участие?

Не. Участието в програмата, включително едноседмична практика на терен и кариерен форум за среща на студенти с потенциални работодатели, се покрива по проект „Future Environmentalists” към програма Еразъм +.  В случай, че не учите в София трябва да знаете, че не се покриват пътни разходи за участие в  обучителните модули в София и трябва вие сами да финансирате идването си.

Допълнителна информация и записване:

За да кандидатствате за програмата трябва да попълните регистрационен формуляр, който може да изтеглите от тук:

Побързайте! Местата за участие са ограничени до 20. При получени повече регистрационни формуляри участниците в програмата ще бъдат избрани на база декларираните мотивации към регистрационните форми и при необходимост, допълнително интервю по телефона. Всички заявили интерес към програмата ще получат достъп до онлайн сесии и материали, но само 20 от вас ще имат възможност за участие в обученията на живо и практиката на терен.

Краен срок за изпращане на регистрационните форми: 10.12.2018

Програмата се реализира по проект:
„Бъдещи природозащитници - Свързване на управлението на европейския природния капитал с теренното изследване" с подкрепата на програма Еразъм+ по направление К2 Стратегически Партньорства.

За контакти и допълнителна информация:

Йорданка Динева, Българска фондация Биоразнообразие, тел. 0896 79 89 02
Зорница Стратиева, Асоциация на парковете в България, тел. 0884 073 761
Ел. поща:  future.environmentalists@gmail.com


.
.