bg en

Финансирани студентски дипломни работи

06.01.2008
В края на декември БФБ одобри 11 дипломни работи, които да бъдат финансирани в тази сесия. Общата сума с която ще бъдат подпомогнати студентите при разработването на техните научни трудове е на стойност 6450 лв. Оттук можете да изтеглите таблицата с имената и темите на финансираните студенти.