bg en

Ферма „Под Балкана”, с. Васил Левски, общ. Карлово

Ферма "Под Балкана"
Фермата „Под Балкана” на Таня и Никола Кулови се намира в с. Васил Левски, общ. Карлово. Фермата обработва около 200 дка. земя (основно ливади и пасища и фуражни култури) Фермерите отглеждат 500 овце от рядка порода – Каракачанска овца и 120 биволи от рядката порода Българска Мурра.

През лятото овцете са на паша на територията на НП Централен Балкан. Фермата опазва старите български породи, грижи се за поддържане на пасищата в националния парк. От м. март тази година към фермата има изградена демонстрационна мандра, в която се преработва овче и биволско мляко в сирене и кисело мляко.

За повече информация:
Фейсбук страница на ферма "Под Балкана"