bg en

Ежегодни високопланински почиствания, организирани от ЕС "За Земята" - награда на журито

За земята
Всяка година ЕС „За Земята“ организират различни високопланински почиствания. Това е една от екологичните дейности с най-дългосрочен и постоянен характер в България - провеждат се без прекъсване от 1999 г. до днес. През годините кампанията е допринесла за почистването на 89.1 тона отпадъци. През 2015 почистването беше осъществено в района на Национален парк Рила. След едноседмична усилена работа на височина над 2000 метра, разделени на две основни групи, доброволците почистиха районите на хижа Мусала, заслон Ледено езеро, връх Мусала, хижа Белмекен, Маричини езера, край хижите Заврачица и Марица и събраха 8 тона отпадъци, голяма част от които метали.
 
Над 70 души се включиха в събитието, като допринесоха за един по-чист национален парк. Почистванията имат реален принос за промяна на нагласите на хижарите и политиките на държавата относно допустимостта на правенето на сметища до хижите. Те допринасят и за създаването на една природозащитна общност от доброволци и зелено мислещи хора. По време на почистванията се правят и различни презентации, които запознават хората с важни теми от природозащитата. Провеждат се дискусии, които засягат наболели въпроси, свързани с опазването на планините от застрояване и от замърсяване.
 
За повече информация:
Почистванията през годините
Почистване на Рила 2015
Фейсбук събитие
Видео от събието