bg en

Европейски лалугер в България: тука има, тука няма!

Лалугер
29.03.2015
В деня на шегата, но не на шега ще се запознаем със състоянието на Европейския лалугер в България. Какви природозащитни проекти и инициативи бяха изпълнени и какви са резултатите от тях? Кои са заплахите, какви са мерките за защита и управление на местообитанията им, както и други интересни факти относно този симпатичен гризач. На 01. 04 (сряда), от 18:30 ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“.

Темата: Европейски лалугер в България: тука има, тука няма!“

Лектор: гл.ас. д-р Йордан Кошев (Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания – БАН)

Фейсбук събитие: https://www.facebook.com/events/781148385334937/

Курсът се подпомага от Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество