bg en

Евромегдан

Евромегдан
Eвромегдан е интернет издание с идеална цел за отговорна и честна журналистика в обществен интерес. Авторите и редакторите вярват, че такава журналистика е потребна за постигане на прогресивна обществена промяна към прозрачност и почтеност в политиката и управлението, отговорност и доверие между хората, институциите и бизнеса, опазване на природата, индивидуалните и колективни права. Евромегдан.бг е виртуално медийно издание на фондация „БлуЛинк“ и е част от дейностите за постигане на идеалните цели на фондацията. Изданието е номинирано за материали, свързани с: инертни материали и пясък, добивани край закрит уранов рудник, без контрол над радиоактивността; за победата на гражданите срещу намерение за златодобив в местността Вакарелец; действаща кариера за инертни материали сред гората в Копривщица; оловно – цинковите мини на Маджарово, които макар и затворени още през 1999 г., продължават да замърсят Източни Родопи; опазването на природата и възможностите за туристическия бизнес; къмпингуването; опасните последици от ВЕЦ и др. Материалите предоставят подробна информация, интересна гледна точка и подпомагат популяризирането на природозащитните теми.
 
За повече информация:
Пясък и радиация при Сините камъни
Златна победа при Диканите
Кариера на сянка
Отрова се излива в Арда
Бизнес в парка
Фарватер за свободния палатков туризъм към Шабла
Реки от злато