bg en
Евробърд
21.04.2020
Проект "Евробърд"
Донор: Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз, KA2 - Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики KA202 - Стратегически партньорства за професионално образование и обучение

Начало на проекта: 01-11-2019 Край на проекта: 30-04-2022
Продължителност - 24 месеца (удължен)
Водеща организация: IRMA SL- Instituto de Restauración y Medio Ambiente, Испания

Партньори:
Българска фондация Биоразнообразие, България 
Испанско орнитологично дружество, SEO, Испания
Чешко общество по орнитология, Република Чехия
CoraNE - Associação de Desenvolvimento dos Concelhos da Raia Nordestina, Португалия