bg en

Емилиян Стойнов

Емилиян Стойнов
Емилиян Стойнов е един от създателите на ФДФФ (Фонд за дивата флора и фауна). Той е номиниран заради активната си работа със студенти на Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски”. Благодарение на него, през последната година те имат възможност да се запознаят с множеството дейности, свързани с опазването на лешоядите и местообитанията им.

Организираните с негова помощ бригади, свързани с реинтродукцията на белоглавите лешояди в Кресненското дефиле, мониторинг на сухоземните костенурки в района, изготвяне на къщички за едри птици и други дейности, имат не само природозащитна насоченост, но и образователна. Така той е не само деен и успешен активист за природата, а също и спомага за оформянето на новите попълнения в природозащитната общност.