bg en

Елена Тилова – за активната й роля в кампанията „Диви съседи“

Елена
Елена Тилова е един от най-активните членове на Зелени Балкани, която се занимава с дейностите на организацията в клона й в Стара Загора. Работи по проекти за консервация на биологичното разнообразие. Отговаря за работата с доброволци, организирането и осъществяването на публични и информационни кампании, уеб-страницата и информационната база данни на Сдружението. Една от най-активните й дейности през последните години е участието й в борбата за спасяването на защитени видове, пострадали при санирането на сгради.
 
Сградите в населените места, и най-вече „панелните блокове“ предоставят подходящи убежища на редица видове. Такива са например бързолетите, черношипите ветрушки, кукумявки и редица видове прилепи. Евентуалното саниране на такива сгради е свързано, от една страна с унищожаването на техните убежища, а от друга и със самото унищожаване на индивиди (ако наличието им във фугите не е взето предвид при санирането на сградите). Това, от своя страна е наказуемо по закон и не бива да се допуска. Елена и колегите й от Зелени Балкани стартират кампанията „Диви съседи“, за да се алармират за проблема и да потърсят решението му.

Кампанията включва сформиране на междуведомствени групи с представители на институциите, становища до МОСВ, мобилизиране на чуждестранната подкрепа на организации като Eurobats, информационната кампания във Фейсбук, организирането на кампания в социалната мрежа за дарения Ятото. Изработване на първите в страната къщички за прилепи и бързолети, за монтиране на сгради /със средствата от кампанията в Ятото. Освен запален природозащитник Елена Тилова се интересува и от българските традиции. Тя често посещава фолклорни фестивали и запечатва с любителските си снимки красотата на българските народни традиции и фолклор.
 
Повече информация:
Кампания „Диви съседи“
Елена Тилова – фотографът, който докосва българските традиции!