bg en

Екстремна зоология

Боян Петров
01.02.2016
Ако не знаете как се съчетава зоологията с екстремните спортове и умения? Става ли полевата работа по интересна когато успяваш да стигнеш по-високо, по-дълбоко и по-далече от всеки друг преди теб? Има ли все още неоткрити и неописани животни в България? До каква височина стига животът на Земята? Трябва ли да е опасна, за да е интересна теренната работа? И как се става екстремен изследовател? Отговорите в картини, видео и лични разкази ще ни представи д-р Боян Петров от Националния природонаучен музей – БАН. 3.02. (сряда), от 18:30ч., в зала 163, в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“
 
Темата: "Екстремна зоология"
Курсът се подпомага чрез Проект „За Балкана и хората” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.