bg en

Екоминистерството и „Юлен“ в синхрон работят за разширяване на концесията в Национален парк Пирин

ski zone
11.04.2013

На открито заседание пред петчленен състав на Върховния административен съд тази сутрин се гледа дело №3290/2013 срещу строителството на нов ски лифт в местността Платото в Национален парк Пирин, заведено от организация от коалицията „За да остане природа в България“.
Делото е ключово с оглед на разгорилия се конфликт и множеството нарушения в концесията за ски зона Банско. То ще създаде прецедент, тъй като от изхода му зависи как ще се тълкува концесионния договор и всички инвестиционни предложения на концесионера „Юлен“ АД за срока на договора до 2031 г.
На заседанието юристконсултът на Министерството на околната среда и водите прие дословно тезите на „Юлен“ и най-скандално заяви пред съда, че концесионерът има право на стопанска експлоатация и строителство върху цялата територия на териториално-устройствения план (ТУП) на ски зона Банско, който възлиза на площ от 1474,62 ха.
Това некомпетентно твърдение е в рязко противоречие с концесионния договор, който ограничава площта за стопанска експлоатация и застрояване до 99,55 ха. Де факто това ще позволи да се изсекат и застроят над 1000 ха вековни гори в Национален парк Пирин, който е изключителна държавна собственост. Това разобличава заявената позиция от новия служебен министър Юлиан Попов в защита на държавния и обществен интерес и природата на Пирин.
Според природозащитниците пледирането на МОСВ пред съда представляват официално признание на екоминистерството, че подкрепят претенциите на концесионера „Юлен“ да експлоатира и застроява многократно по-голяма площ от Национален парк Пирин - площ, за която не заплаща и в която сечта и строителството са забранени.
Така се предрешава делото, което ще послужи за прецедент за „Юлен“ АД и ще оголи защитата не само на Пирин, но и на всички други защитени територии и градски паркове. От тезата на министерството следва, че не е нужно да се променя дори Плана за управление на Национален парк Пирин, за да се разреши сечта и строителството, защото планът няма предимство пред териториално-устройствения план на ски зона Банско.
За сравнение, пледирането на Върховна администратина прокуратура по делото бе изцяло в защита на публичната собственост и обществения интерес. Административният прокурор обоснова противоречието на новия строеж със закона, плана за управление и надхвърлянето на разрешената площ по концесионния договор като призова съда да признае строежа за незаконосъобразен.
Коалицията "За да остане природа в България" счита, че министър Юлиан Попов продължава да защитава застрояването на Национален парк Пирин, разрешено от министрите Нона Караджова и Евдокия Манева. Екоминистерството и „Юлен“ са на една позиция на това скандално и прецедентно дело. Вчерашната среща за Пирин, организирана от екоминистерството, също потвърди това впечатление.
Коалицията „За да остане природа в България“ очаква министър Юлиан Попов незабавно да промени тезата на МОСВ пред Върховния съд по делото, както и незабавно да отмени решението на предшественичката си Нона Караджова за промени в плана за управление на Национален парк Пирин.
Само така той може да разсее основателните съмнения, че изначало е назначен да защитава икономически и монополни интереси, както и да възстанови доверието към него. Природозащитниците напомнят на министър Попов, че неговото министерство има функцията да защитава природата и публичната собственост в интерес на обществото. За мнозинството граждани на България случаят Пирин е тест за моралните и професионални качества на един министър.