bg en

Еко-лектория в Благоевград

Еко-лектория в Благоевград
07.11.2009
Сред организаторите освен БФБ са и Регионален исторически музей – Благоевград, Българско дружество за защита на птиците, Фонд за дивата флора и фауна.