bg en

Еко ферма Елата

Ферма "Елата" е зона за повишаване на екологичната култура, формиране на ценности за природосъоразен начин на живот и запазване на уникалните за България бит, култура и традиция в областта на натуралното селско стопанство и животновъдството. Тя е разположена в махала „Звезданови кошари” – местност Елата в Плана планина в близост до Витоша. Намира се само на 25 км от столицата на България София при надморска височина от 1200 м. Сред чист въздух, пълни ливади с ароматни билки и тучни зелени треви, те се занимаван с: опазване на автохтонни застрашени видове – каракачанско куче, каракачанска овца и каракачански кон, и отглеждането им в естествени условия чрез прилагане на традиционни практики. Ферма "Елата" разчита на доброволци. Тя е изградена с доброволния труд и подкрепа на много съмишленици от страната и чужбина. Организират посещения, в коитообучават чрез преживяване, както за децата, така и възрастните. През 2013-та година те организираха и Дни на отворените враги, в които успяха да запознаят десетки посетители с животните и техния начин на живот, както и с вкуса на натуралните млечни продукти добити от редките породи - карачанска овца и родопска кравичка.
За повече информация: http://www.farmelata.com/