bg en

Екип на БФБ участва в Пан-Европейската среща на IUCN

26.10.2006

Участниците се съгласиха, че е много важно специфичният жаргон за биоразнообразието да бъде „преведен” на ежедневния език на обикновените хора, които много често не разбират за какво точно им говорим. Споделени бяха много опасения, свързани с нарастващите икономически интереси, дори в държави с дългогодишни традиции в опазването на природата.

БФБ представи своите дейности, свързани с развитието на „Зеления пояс” и дори успя да се похвали с местни продукти от районите на инициативата.

 

 

24 нови партньори се включиха в Европейската инициатива «Countdown 2010», която набира все по-голяма популярност и увлича нови организации и институции в усилията за намаляване загубите от биоразнообразие. 

Срещата в Барселона бе използвана и като „генерална репетиция” за предстоящият IVконгрес на IUCN, който също ще се проведе тук през 2008 г.

Повече информация на www.iucneurope.org