bg en

Екип на БФБ опръстенява къдроглави пеликани в Керкини, Гърция

Екип на БФБ опръстенява къдроглави пеликани в Керкини, Гърция
16.06.2008
Събитието привлече доброволци от района на Серес, които участваха с огромно вълнение. След приключване на работния ден участниците се потопиха в джунгла от хиляди корморани, наблюдаваха още редица видове птици и интересни растения.

Национален парк „Керкини” и Природен парк „Беласица” опазват уникално природно наследство. Обявяването на тристранен Трансграничен парк „Беласица” е задължително условие за цялостното опазване на биоразнообразието на планината.