bg en

Една история за връщането на редки растения в парковете, залесяването на крайречни гори, бебета клек и много други

лекции
05.05.2014
Знаете ли как редки растения бяха върнати в четири природни парка, с които до сега никой не е работил? Как се възстановяват горски местообитания? Как се отглеждат над 700 дка млади гори в Странджа? Как се създава маточник от черна топола за бъдещи природозащитни дейности?
Темата тази седмица: “Една история за връщането на редки растения в парковете, залесяването на крайречни гори, бебета клек и много други….”
Както винаги сряда (07.05) от 18:30 ч., в зала 163, в Биологически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски” - https://www.facebook.com/events/498549006934610/
Лектор: Катерина Раковска - Експерт по програма “ Защитени територии и Натура 2000” към WWF ще ни разкаже за първия проект по програма Life +, в който партньор е Изпълнителната агенция по горите, която съфинансира залесяване с консервационни цели. Участници в него са Агенция по горите, десет природни парка, Горска семеконтролна станция - София, Тополово стопанство - Пазарджик и WWF.
Курсът се осъществява чрез Проект „Да свържем опазването на природата с устойчивото развитие на селските райони” финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество чрез Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество.