bg en

ЕКОнсенсус - какво се случи?

ЕКОнсенсус - какво се случи?
19.03.2009
Участниците се обединиха около няколко тези:

  • Медиите не отразяват благотворителни инициативи или най-малкото не споменават имената на компаниите, които ги осъществяват.
  • В същото време бизнесът не се възползва от рекламните си бюджети, за да показва добрите си практики и смята, че средствата, отпуснати за благотворителни инициативи трябва да имат същия ефект като средствата, отпуснати за реклама. Често служителите на компанията не знаят достатъчно за благотворителните инициативи на компанията или не са убедени, че има смисъл от тях. Комуникацията около тези практики може да се подобри, като се включат и служителите с идеи или доброволчество.
  • Неправителствените природозащитни организации трябва да работят повече, за да представят полезни инициативи, които не са свързани със залесявания или почиствания, въпреки че към тях съществува представа, че са полезни и видими за обществото.