bg en

Държавата мисли само как да узакони нарушената концесия в ски зона Банско в Национален парк Пирин

19.10.2011

Днес министърът на околната среда и водите Нона Караджова заяви, че не вижда защо незаконните писти в ски зона Банско да не работят през този сезон, както и че до месец и половина ще има споразумение с концесионера „Юлен” АД, нарушил договора за концесия в Национален парк Пирин.

Коалицията „За да остане природа в България” призовава отново премиера Бойко Борисов да спре всякакво строителство в защитените територии, да развали концесионния договор с „Юлен” АД, да влезе във владение на незаконно изграденото, както и да изиска обезщетение за незаконно използваните площи и да се рекултивират незаконно застроените територии в Национален парк Пирин, част от европейската екологична мрежа Натура 2000 и от световното природно наследство на ЮНЕСКО.
Коалицията „За да остане природа в България” призовава министъра на околната среда и водите Нона Караджова да включи обществото в "консултациите" с Юлен АД, като публикува на сайта на министерството всички съгласувания, издадени от министерството за Национален парк Пирин, както и пълния договор за концесията.

Държавните съоръжения да бъдат предоставени на община Банско за стопанисване до предоставянето на нова концесия.

Коалицията „За да остане природа в България” призовава министъра на регионалното развитие и благоустройството да публикува на сайта на министерството всички разрешителни за строеж, издадени от община Банско за ски зона Банско в Национален парк Пирин.