bg en

Държавата 10 години не е контролирала концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин

bez gora
17.04.2013

Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ (на която Българска Фондация Биоразнообразие е член и координатор) разгледа току-що излезлия одит на Сметната палата на концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин, за която отговаря Министерство на околната среда и водите.
Въпреки обществения интерес към случващото се в Национален парк Пирин докладът показва, че през почти цялото време от старта на концесията през 2001 г. до днес държавата не е контролирала ставащото в ски зона Банско.
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“ отново настоява да не се одобряват предложените от община Банско промени в Плана за управление на Национален парк Пирин, които допускат разширяване на ски зона Банско, както и ново строителство във и извън границите на концесионния договор с „Юлен“ АД.

Какво пише в доклада на Сметната палата?

Докладът показва, че в екоминистерството не е изградена система за контрол на концесията, която да дава своевременна информация за действителното изпълнение и да се взимат решения, които водят до реализирането на целите на концесията и защита на обществения интерес. Осем години - до месец октомври 2009 г. - контролът по договора не е структуриран съгласно изискванията на Закона за концесиите и не са определени длъжностни лица, които отговарят за това в екоминистерството. Цели 10 години - от сключването на концесионния договор през 2001 г. до 2011 г. - няма утвърдени от министъра на околната среда и водите правила за контрол. На изготвените след това съдържанието не е изчерпателно.
Все пак през периода 2009 г. - 2011 г. от Регионалната инспекция по околната среда и водите - Благоевград е осъществяван контрол на дейността на концесионера по съответните специални закони по компоненти и фактори на околната среда. Издадени са шест наказателни постановления на „Юлен” АД за извършени нарушения по Закона за управление на отпадъците, Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.
Между 2001 и 2011 г. в община Банско няма определено длъжностно лице за осъществяването на контрол по Закона за защитените територии и изпълнението на концесионния договор с „Юлен” АД.
От страна на Община Банско не е извършван контрол и на концесионната дейност на фирма „Юлен” АД, в която освен това общината е акционер с около 8% от акциите.
Коалицията „За да остане природа в България“ ще изиска по Закона за достъп до обществена информация на допълнителна документация за работата на министерството на околната среда и водите по концесията за ски зона Банско в Национален парк Пирин.